define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); youtube Archives » İbrahim YILDIRIM

Sosyal Ağların İnsan Yaşamına Etkisi

İnternette son yıllarda online toplulukların bir türü olarak sosyal ağ siteleri gittikçe popüler hale gelmiştir. Teknolojinin soğukluğunu, Web'de bir araya getiren sosyal ağ siteleri, geleneksel ortamda insanlar arasında gerçekleşen yüz-yüze iletişimin yarattığı etkinin benzerini sanal ortamda meydana getirmektedir. Her ne kadar geleneksel ortamdaki gibi olmasa da sosyal ağ siteleri,  hayatımızın bir parçası haline gelmeye başlamıştır. Sosyal iletişim ağla...