define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); Bulut teknoloji Archives » İbrahim YILDIRIM

Bulut Bilişim’in hizmet modelleri nelerdir? IaaS, PaaS ve SaaS nedir?

Bulut Bilişim (Cloud Computing), kullanıcıların yerel konumlarında yazılım, veri erişimi veya servis altyapısı gerekmeksizin alınacak ihtiyacın hizmet olarak sağlanmasıdır. Bulut Bilişim hizmeti Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS) olarak 3 şekilde sunulmaktadır. İngilizcesi Software as a Services (SaaS) olan Yazılım hizmeti, kullanıcıların ihtiyaç duyduğu CRM, ERP, finans ve muhasebe yazılım...