define('DISALLOW_FILE_EDIT', true); define('DISALLOW_FILE_MODS', true); Illustrator » İbrahim YILDIRIM

Illustrator aşağıdaki seçim araçlarını sunar:

ar_25

Seçim aracı (V), nesnelerin tamamını seçer.

ar_26

Doğrudan Seçim aracı (A), nesneler içindeki noktaları veya yol parçalarını seçer.

ar_27

Grup Seçimi aracı, gruplar içindeki nesneleri ve grupları seçer.

ar_28

Sihirli Değnek aracı (Y), benzer niteliklere sahip nesneleri seçer.

ar_29

Kement aracı (Q), nesneler içindeki noktaları veya yol parçalarını seçer.

ar_32

Çalışma Yüzeyi aracı, yazdırma veya dışa aktarma için ayrı çalışma yüzeyleri oluşturur.

 

Çizim aracı galerisi

Illustrator aşağıdaki çizim araçlarını sunar:

dr_41

Kalem aracı (P), nesne oluşturmak üzere düz ve eğri çizgiler çizer.

dr_42

Bağlantı Noktası Ekleme aracı (+), yollara bağlantı noktaları ekler.

dr_43

Bağlantı Noktası Silme aracı (-), yollardan bağlantı noktalarını siler.

dr_44

Bağlantı Noktası Dönüştürme aracı (Shift+C), yumuşak noktaları köşe noktalarına dönüştürür (ve tersi).

dr_29

Çizgi Parçası aracı (\), ayrı ayrı düz çizgi parçaları çizer.

dr_30

Yay aracı, ayrı ayrı içbükey ve dışbükey eğri parçaları çizer.

dr_31

Spiral aracı, saat yönünde ve saat yönünün tersine spiraller çizer.

dr_32

Dikdörtgen Izgara aracı, dikdörtgen ızgaralar çizer.

dr_33

Yuvarlak Izgara aracı, dairesel ızgaralar çizer.

dr_34

Dikdörtgen aracı (M), kareler ve dikdörtgenler çizer.

dr_35

Yuvarlak Köşeli Dikdörtgen aracı, yuvarlak köşeli kareler ve dikdörtgenler çizer.

dr_36

Elips aracı (L), daireler ve ovaller çizer.

dr_37

Çokgen aracı, eşkenarlı, çok kenarlı şekiller çizer.

dr_38

Yıldız aracı, yıldızlar çizer.

dr_39

Mercek Parlaması aracı, mercek parlamasına veya güneş parlamasına benzer efektler oluşturur.

dr_40

Kurşun Kalem aracı (N), serbest çizgiler çizer ve düzenler.

dr_46

Düzgünleştirme aracı, Bezier yollarını düzgünleştirir.

dr_47

Yol Silme aracı, nesneden yollar ve bağlantı noktaları siler.

wa_pgmini

Perspektif Izgarası, perspektifte resim oluşturmanıza ve işlemenize olanak sağlar.

wa_psmini

Perspektif Seçimi aracı; nesneleri, metni ve sembolleri perspektife getirmenize, nesneleri perspektifte taşımanıza ve nesneleri geçerli yönlerine paralel olarak dikey taşımanıza olanak sağlar.

 

Yazım aracı galerisi

Illustrator aşağıdaki yazım araçlarını sunar:

tp_02

Yazım aracı (T), tek tek yazı ve yazı kapları oluşturur ve yazı girmenizi ve düzenlemenizi sağlar.

tp_03

Alan Metni aracı, kapalı yolları yazı kaplarına dönüştürür ve içlerine metin girip düzenlemenizi sağlar.

tp_04

Yola Yazma aracı, yolları yazı yollarına dönüştürür ve içlerine metin girip düzenlemenizi sağlar.

tp_05

Dikey Metin aracı, dikey metin ve dikey metin kapları oluşturur ve dikey metin girmenizi ve düzenlemenizi sağlar.

tp_06

Dikey Alan Metni aracı, kapalı yolları dikey yazı kaplarına dönüştürür ve içlerine metin girip düzenlemenizi sağlar.

tp_07

Dikey Yola Yazma aracı, yolları dikey yazı yollarına dönüştürür ve içlerine metin girip düzenlemenizi sağlar.

 

Boyama aracı galerisi

Illustrator aşağıdaki boyama araçlarını sunar:

pt_01

Boya Fırçası aracı (B), hem serbest ve kaligrafik çizgiler hem de yollar üzerine resim, desenler ve saçılma fırça darbeleri çizer.

pt_02

Izgara aracı (U), ızgaralar ve ızgara zarfları oluşturur ve düzenler.

pt_03

Degrade aracı (G) başlangıç ve bitiş noktalarını, nesne içindeki degradelerin açısını ayarlar ya da nesnelere degrade uygular.

pt_04

Damlalık aracı (I), nesnelerden, renkleri, yazıları ve efektler dahil olmak üzere görünüm niteliklerini örnekler.

pt_31

Canlı Boyama Kovası aracı (K), Canlı Boyama gruplarının yüzeylerini ve kenarlarını mevcut boyama nitelikleriyle boyar.

ar_40

Canlı Boyama Seçimi (Shift-L) aracı, Canlı Boyama grupları içindeki yüzeyleri ve kenarları seçer.

wa_09

Ölçü aracı, iki nokta arasındaki uzaklığı ölçer.

dr_65

Kabarcık Fırçası aracı (Shift B), aynı rengi paylaşan ve yığın sırasında bitişik olan kaligrafi fırçası yollarını otomatik olarak genişleten ve birleştiren yolları çizer.

 

Yeniden Şekillendirme aracı galerisi

Illustrator uygulaması, nesneleri yeniden şekillendirmek için aşağıdaki araçları sunar:

rs_01

Döndürme aracı (R), nesneleri sabit bir nokta etrafında döndürür.

rs_02

Yansıtma aracı (O), nesneleri sabit bir eksen üzerinde çevirir.

rs_03

Ölçek aracı (S), nesneleri sabit bir nokta çevresinde yeniden boyutlandırır.

rs_04

Eğme aracı, nesneleri sabit bir nokta etrafında eğriltir.

dr_45

Yeniden Şekillendir aracı, yolun genel ayrıntılarını olduğu gibi koruyarak, seçilen bağlantı noktalarını ayarlar.

rs_05

Serbest Dönüştürme aracı (E), bir seçimi ölçekler, döndürür veya eğriltir.

rs_06

Karışım aracı (W), birden çok nesnenin rengi ve şekli arasında geçiş oluşturan bir dizi nesne oluşturur.

wa_widthtoolmini

Genişlik aracı (Shift+W) değişken genişliğe sahip bir kontur oluşturmanıza olanak verir.

rs_12

Çarpıtma aracı (Shift+R), nesneleri imlecin hareketiyle (kili şekillendirir gibi) şekillendirir.

rs_13

Burgu aracı, bir nesne içinde girdapvari deformasyonlar oluşturur.

rs_14

Büzme aracı, kontrol noktalarını imlece doğru hareket ettirerek bir nesneyi söndürür.

rs_15

Şişirme aracı, kontrol noktalarını imleçten uzaklaştırarak bir nesneyi şişirir.

rs_16

Tarak aracı, bir nesnenin anahatlarına rastgele eğri ayrıntılar ekler.

rs_17

Kristalleştirme aracı, bir nesnenin anahatlarına sivri uçlu rastgele ayrıntılar ekler.

rs_18

Kırışıklık aracı, bir nesnenin anahatlarına kırışığımsı ayrıntılar ekler.

wa_sb49

Şekil Oluşturucu aracı; özel, karmaşık şekiller oluşturma için basit şekilleri birleştirir.

 

Sembolizm aracı galerisi

Sembolizm araçları, sembol örneği kümeleri oluşturmanızı ve değiştirmenizi sağlar. Sembol Spreyi aracını kullanarak sembol kümesi oluşturabilirsiniz. Kümedeki örneklerin sıklığını, rengini, konumunu, boyutunu, dönüşünü, saydamlığını ve stilini, diğer sembolizm araçlarını kullanarak değiştirebilirsiniz.

dr_52

Sembol Spreyi aracı (Shift+S), resme birden çok sembol örneğini küme halinde yerleştirir.

dr_53

Sembol Yer Değiştirme aracı, sembol örneklerini taşır ve yığın sıralamasını değiştirir.

dr_54

Sembol Ezici aracı, sembol örneklerini birbirine yaklaştırır veya birbirinden uzaklaştırır.

dr_55

Sembol Boyutlandırıcı aracı, sembol örneklerini yeniden boyutlandırır.

dr_56

Sembol Çevirici aracı, sembol örneklerini döndürür.

dr_57

Sembol Boyayıcı aracı, sembol örneklerini renklendirir.

dr_58

Sembol Perdeleyici aracı, sembol örneklerine opaklık uygular.

dr_59

Sembol Stilcisi aracı, sembol örneklerine seçilen stili uygular.

 

Grafik aracı galerisi

Illustrator, her biri farklı türden bir grafik oluşturmak için dokuz grafik aracı sunar. Seçeceğiniz grafik türü, iletmek istediğiniz bilgilere bağlıdır.

gr_01

Sütun Grafik aracı (J), verileri dikey sütunlar kullanarak karşılaştıran grafikler oluşturur.

gr_02

Yığınlanmış Sütun Grafik aracı, sütun grafiklere benzeyen grafikler oluşturur, ama sütunları yan yana değil de üst üste dizer. Bu grafik türü, parçaların toplama oranını göstermek için yararlıdır.

gr_03

Çubuk Grafik aracı, sütun grafiklere benzeyen grafikler oluşturur, ama çubukları dikey değil yatay olarak konumlandırır.

gr_04

Yığınlanmış Çubuk Grafik aracı, yığınlanmış sütun grafiklere benzeyen grafikler oluşturur, ama çubukları dikey değil yatay olarak dizer.

gr_05

Çizgi Grafik aracı, bir veya birden çok değer kümesini temsil eden noktaları kullanarak ve her kümedeki noktaların farklı bir çizgiyle birleştirildiği grafikler oluşturur. Bu türden grafikler çoğunlukla, belirli bir zaman aralığı içinde bir veya birden çok konunun eğilimlerini göstermekte kullanılır.

gr_06

Alan Grafiği aracı, çizgi grafiklere benzeyen grafikler oluşturur, ama değerlerdeki değişikliklerin yanı sıra toplamları da vurgular.

gr_07

Saçılma Grafik aracı, x ve y eksenleri boyunca eşlenmiş koordinat kümeleri olarak veri noktaları yerleştiren grafikler oluşturur. Saçılma grafikleri, verilerdeki dağılım kalıplarını veya eğilimleri belirlemekte yararlıdır. Ayrıca, değişkenlerin birbirini etkileyip etkilemediğini de gösterirler.

gr_08

Pasta Grafiği aracı, dilimleri, karşılaştırılan değerlerin göreli yüzdelerini temsil eden dairesel grafikler oluşturur.

gr_09

Radar Grafik aracı, zaman içinde veya belirli kategorilerdeki belirli noktalarda yer alan değer kümelerini karşılaştıran grafikler oluşturur ve dairesel biçimde görüntülenir. Bu türden grafiklere ağ grafik de denir.

 

Taşıma ve yakınlaştırma aracı galerisi

Illustrator, çalışma yüzeyinde dolaşmak ve çalışma yüzeyinin görünümünü kontrol etmek için aşağıdaki araçları sunar:

wa_06

El aracı (H), Illustrator çalışma yüzeyini, illüstrasyon penceresi içinde taşır.

wa_07

Baskı Döşeme aracı, resmin, basılı sayfanın neresinde yer alacağını kontrol etmek için sayfa ızgarasını ayarlar.

wa_08

Yakınlaştırma aracı (Z), illüstrasyon penceresindeki görünümün büyütme oranını artırır veya düşürür.